İnsan Kaynakları - Era Havacılık ve Mümessillik Ticaret limited Şirketi

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

     Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanılması İnsan Kaynakları Politikamızın ana hedefidir. İnsan Kaynakları politikalarımız bizim için vazgeçilmez derecede önem taşıyan;

“Bireyleri inisiyatif kullanıp işlerine ve yaptıklarının sonuçlarına sahip çıkmaları için yüreklendirmek.”
“Ekip çalışmasını teşvik ederek ve bireyi geliştirerek daha başarılı olmasını sağlamak.”

amaçlarına hizmet eder.

    Bizler ERA’da doğru, insan kaynakları yönetimi anlayışı ve kararlı uygulamaların, uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmanın anahtarı olduğuna ve bireylerin katma değerlerinin iş başarısındaki rolünü ön plana çıkaracağına inanırız.

    Bize göre kişisel gelişim bireylere fırsat tanınmasıyla gerçekleşir. Çalışanın yetenekleri ve kapasitesini en üst düzeyde kullanabileceği işlerde görevlendirilmesi işin sorumluluğunu üzerilerinde hissederek, mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmesi ve iş sonuçlarında görünür fark yaratması bizler için esastır. Bu doğrultuda tüm çalışan için “fırsat eşitliği” ilkesine inanır ve çalışanlarımızın şirket etik değerleri ve kurallarını benimsemelerini önemseriz.

 PERSONEL SEÇİMİ ve İŞE ALMA

    ERA'da personel seçimi, mevcut pozisyon açıkları belirlenip, işletme vizyon, hedef ve değerleri doğrultusunda farklı kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Seçimler, kurumun değerleri ve işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından, çağdaş teknikler kullanarak yapılır. Bireyler bir yandan işin gerekleri doğrultusunda değerlendirilirken, diğer yandan da davranışsal eğilimleri yönünden profilleri değerlendirilerek en etkin yönlendirmenin yapılması sağlanır. Personel seçiminde kadroların nicelik ve niteliğinin iş planları ile bütünleşik olması esas alınır. İş için tanımlanmış kalifikasyon standartlarına göre seçim yapılır. 


AÇIK POZİSYONLAR ve BAŞVURU

    ERA dönem itibariyle sadece genel başvuru kabul etmektedir. Başvurularınız titizlikle incelenmekte ve mevcut ya da açılacak pozisyonlar için değerlendirilmek üzere insan kaynakları veri tabanımızda saklanmaktadır.

    ERA ailesine katılmak için siz de fotoğraflı özgeçmişinizi aşağıdaki formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz. Şirket politikalarımız gereği tüm başvurular gizli tutulmaktadır.


Adres: Kayışdağı Cad. Poyraz Sok. Söğütlüçeşme İş Merkezi 3/1 Kadıköy İstanbul

Telefon: 0(216) 414 3753

Faks: 0(216) 347 4975

E-posta: info@eratr.com


Hükümdar Bilişim